Možnost zhlédnout pozoruhodné filmy natočené v zemích bývalé Jugoslávie a informace o balkánské kinematografii Vám přináší distribuční společnost Balkanfilm.

Podmínky použití stránek


Používáním našich webových stránek a mobilní aplikace souhlasíte se zde popsanými Podmínkami. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete vědět více, kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Použití stránek

Provozovatel vytváří obsah a provozuje tento server výhradně z vlastní vůle a je oprávněn provoz média kdykoli přerušit nebo ukončit. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s provozem webových stránek je čtenář oprávněn kontaktovat administrátora na emailové adrese uvedené v kontaktech. Obsah serveru je psán v dobré vůli všech přispěvatelů a prochází kontrolou editora. Přesto se může stát, že se dostane do obsahu faktická, nebo gramatická chyba. Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací.

Ochrana autorského práva

Čtenáři jsou oprávněni používat obsah pouze pro vlastní potřebu. Zveřejňování, rozšiřování nebo kopírování obsahu internetových stránek, diskusních příspěvků a dalších částí je zakázáno. Veškerý textový a audiovizuální obsah serveru balkanfilm.online je chráněn autorským právem a má charakter autorského díla. Bez souhlasu majitele není možné obsah z těchto médií jakýmkoli způsobem šířit. Autorská díla podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 sbírky (Autorský zákon).

Závěrečná ustanovení

Uživatelé jsou povinni užívat naše stránky takovým způsobem, aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost stránek. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na našich stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto výslovně umožníme. V takovém případě jsou uživatelé povinni respektovat pravidla pro umisťování vlastního obsahu. Uživatel je oprávněn takto umístit na naše stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Nejsme povinni takto umístěný obsah zálohovat a vyhrazujeme si ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu naších webových stránek a narušovat provoz zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů.

28. 6. 2021