Možnost zhlédnout pozoruhodné filmy natočené v zemích bývalé Jugoslávie a informace o balkánské kinematografii Vám přináší distribuční společnost Balkanfilm.

Prožijte si film Rybaření a rybářské rozprávění a nechte se prozářit chorvatským sluncem – ve vašem kině

Do kin vstupuje filmová adaptace klasického díla chorvatské literatury Ribanje i ribarsko prigovaranje v magickém zpracování režiséra Milana Trence.

Město Stari Grad je nejstarší město na ostrově Hvar v Chorvatsku. Pojí se se jménem šlechtice a renesančního básníka Petara Hektoroviče. Jediným jeho tištěným dílem z roku 1556 je epická báseň Ribanje i ribarsko prigovaranje, která je považována za stěžejní dílo rané chorvatské literatury. Hektorovič v ní popisuje třídenní výlet lodí z Hvaru na ostrovy Brač a Šolta za doprovodu dvojice hvarských rybářů Paskoje a Nikoly. Ribanje je prvním básnickým dílem chorvatské literatury, které nepopisuje alegorickou cestu, ale cestu skutečnou, realistickou. Je zároveň prvním cestopisem renesančního muže, který má rád přírodu a považuje ji za útočiště. Člověk v něm může dosáhnout úplné relaxace a pozvednutí. V básni Hektorović zaznamenává události, které on a jeho spolucestující na cestě zažili. Často cituje z rozhovorů rybářů, a zaznamenává tak jejich moudrost a zároveň zemitost. Ribanje je literární dílo, které je tvořeno zajímavým a esteticky hodnotným prolínáním umělecké a lidové slovesnosti.

Milanovi Trencovi, který je podepsán pod scénářem i režií, se text podařilo převést neuvěřitelně poutavým až magickým způsobem do filmu. Zároveň přidal do filmu milostný příběh, který ve skutečnosti v básni není. Sám o tom říká:

„Z životopisu Petara Hektoroviće víme, že se nikdy neoženil, ale že po něm zůstala nemanželská dcera. Byla-li dcera, byla i láska a matka, a protože o té ženě později nebyla ani řeč, evidentně se s ní něco stalo.  Tato milostná epizoda z Hektorovićova mládí vrhla nové světlo na celý film. Z 'Rybaření...' jsem vybral pouze realistické prvky, které jsou rozhodně nejlepší z celé básně. Jde o náhled do každodenní činnosti zúčastněných a také o drobné zajímavé hlášky.  Film je spíše mou představou, jak to asi vypadalo ve skutečnosti. Přidal jsem do filmu také některé Hektorovićovy sny a vize. Například třetí den cesty, kdy dojde k setkání s galérou, jsem zpracoval jako jeho fantazii. Ve filmu kvůli horku a slunci trochu blouzní a představuje si galéru a události kolem ní.“

Ke zdařilému filmovému zpracování přispěli i představitelé hlavních rolí, především Rade Šerbedžija v roli Petara Hektoroviće.

Film vás pozve do Hektorovičova sídla, pevnosti Tvrdajl, kterou začal stavět ve dvacátých letech 16. století a nikdy ji nedokončil. Ve své rozsáhlé závěti věnoval nejvíce slov právě Tvrdalji a požádal své dědice, aby ji dokončili v souladu s jeho podrobnými představami. V Tvrdalji nechal vytesat všude kamenné nápisy se svými texty, takže pevnost je vlastně jakousi kamennou knihou.